Projekt 2022 - Fördjupning i hasselkorg. Foto: Not Quite

Projekt 2022: Fördjupning i hasselkorg. Foto: Not Quite

Hemslöjd prioriterat i fem regioner

Kulturrådet fördelar 1,6 miljarder kronor till kultur i de regioner som ingår i samverkansmodellen samt regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län. Fem regioner har begärt och fått medfinansiering av satsningar inom området främjande av hemslöjd.

Fem regioner har av Kulturrådet fått ta del av särskild prioritering med hänvisning till främjande av hemslöjd enligt regionala kulturplanen och respektive framställan:

  • Region Dalarna,
  • region Gotland,
  • region Gävleborg,
  • region Jönköpings län och
  • region Norrbotten

Dessa regioner får del av särskild prioritering bland annat mot bakgrund av satsningar inom området främjande av hemslöjd.

Kulturrådet fördelar totalt 1,6 miljarder kronor mellan regionerna som ingår i samverkansmodellen samt regionala och lokala kulturverksamheter i Stockholms län.
Om kultursamverksansmodellen - Kulturrådet (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.

Tre utvecklingsområden ligger till grund för Kulturrådets särskilda prioritering inom de årliga statliga bidragen till regionerna:

  • Utveckla den regionala infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten
  • Ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur
  • Insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i det samverkansråd som bistår Kulturrådet i arbetet med samverkansmodellen och regionerna. Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor, konstaterar att "det aldrig tidigare inkommit så många begäranden om medfinansiering av satsningar inom området främjande av hemslöjd - ett tecken på den vitalitet som råder inom området!"