Seminarium 9 november 2022 Olika vägar till kunskap

Olika vägar till kunskap - seminarium 9 november 2022

Om kunskap på Hemslöjd Humaniora

Nu kommer tre avsnitt på podcasten Hemslöjd Humaniora med Eva Österlind, Anders Szczepanski och Jonna Bornemark som tillsammans medverkade i seminariet Olika vägar till kunskap i november 2022. Producent är Thomas Lunderquist. Avsnitten kan lyssnas på utan att ha varit med på seminariet!

Hemslöjd Humaniora släpper nya poddavsnitt med de medverkande i förra höstens välbesökta seminarium Olika vägar till kunskap - att kunna, att förstå och att ta sig dit:

  • Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning. Estetiska lärprocesser.
  • Anders Szczepanski, senior adviser Outdoor education. Utomhuspedagogik och didaktik.
  • Jonna Bornemark, professor i filosofi och författare. Praktisk kunskap.

Poddavsnitten är producerade av Thomas Lunderquist för Hemslöjd Humaniora i samverkan med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Avsnitten kan lyssnas på utan att ha varit på seminariet och du hittar dem på Hemslöjd Humaniora (Soundcloud) Länk till annan webbplats.

 

Hemslöjd Humaniora är ett främjandeprojekt för handgjort skapande i förhållande till mänskliga perspektiv som genomförts av Hemslöjd Region Jönköpings län med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Varför är kunskapsfrågor viktiga för slöjden?

"Det är lätt att slarva när man pratar om kunskap. Det förväxlas lätt med att minnas information och vi pratar ofta om kunskap som en sak. En pryl man stoppar in i huvudet för att sen ta fram när det passar. Men vad är då att förstå? Vad innebär det att vara skicklig och hur påverkar erfarenhet? Blir kunskapen en annan när man lagrat den några år? Den där kunskapen man stoppade in, hur samsas den med allt annat därinne?

Slöjden har sina sätt att lära, kunna, överföra, uttrycka. Det kan vara en samtidig sinnlig, abstrakt, teoretisk och konkret process där föreställningsförmåga, reflektion, anpassning med mera sker flytande i vart annat. Samtidigt i det materiella som i det immateriella.

Foto: Johan Werner AvbyFörstora bilden

Niclas Flink

Slöjd är ett kunskapsperspektiv som bör berikas av andra och lämna sitt bidrag till hur vi kan förstå och värdera kunskap.

För om kunskap är viktigt så är förståelsen av, synen på och värderingen av kunskap viktig. En allt för ensidig förståelse och värdering av kunskap kan då vara ett generellt problem eftersom man till slut inte vet vad det är man inte vet. Man värderar inte heller det man inte vet att man inte har.

Om kunskap ska hjälpa oss är det väl bäst att den är mångsidig och inte ensidig. För den som bara har en hammare tenderar ju alla problem att till slut se ut som en spik. Det behövs inga särskilda slöjdkunskaper för att förstå det tokiga i det."

Niclas Flink, utvecklare hemslöjd
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län