Strategisk slöjd — Agenda 2030 slöjd och handgjort skapande

Vad kan slöjd- och hantverkssektorn bidra med för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras? Vilka andra kultur- och samhällssektorer kan slöjd- och hantverkssektorn samverka med?

År 2019 initierade Nämnden för hemslöjdsfrågor Strategisk slöjd, ett kunskapsbyggande tema med utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål. Syftet är att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör i en värld som genomgår stora förändringar. Slöjden som område kan ta täten i arbetet med Agenda 2030 – men vi måste läsa de globala hållbarhetsmålen med slöjdögon och beskriva, definiera och motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål.

De regionala kulturplanerna pekar ut FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 som en viktig utgångspunkt för den regionala kulturen. Statliga myndigheter får Agenda 2030-uppdrag inskrivna i sina regleringsbrev. Det är inte längre frågan om ”när” utan ”hur” vi ska arbeta med att tillämpa dem i våra verksamheter. Genom slöjd och handgjort skapande har vi en möjlighet att bana väg för regionalt arbete med Agenda 2030.

Genomförda insatser och projekt

Inom ramen för Strategisk slöjd har konferenser, seminarier och projekt genomförts av Nämnden för hemslöjdsfrågor, regionala konsulenter och utvecklare, ideella föreningar, slöjdare och företag. Tillsammans med forskare, lagningsaktivister och trendanalytiker har det vridits och vänts på frågor. Medverkande har tagit del av andras exempel och diskuterat hur vi alla i högre utsträckning kan gå från att tänka till att göra hållbart.

Helena Hansson, fil. dr och designforskare vid HDK Valand, har knutits till Strategisk slöjd som guide, mentor, coach och ledare för de aktiviteter som genomförs på både nationell och regional nivå.

Hon har med forskarögon lagt globala målen (mappat) över projekt, verksamheter och inititiativ inom slöjd och hantverkssektorn med starkt fokus på samslöjd. Nu senast skrev hon om Mål 11: Embedded design, studenter vid HDK Valand som bygger ett utekök i Prototyp Göteborgs område i Frihamnen.

Läs mer på Strategisk slöjd här på vår sida.

Projekt finansierat av Nämnden för hemslöjdsfrågor

Du kan också ta del av alla projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor finansierat i de digitala publikationerna Myller och mångfald Länk till annan webbplats. (2021) och Slöjd och kulturhantverk Länk till annan webbplats. (2022) här på vår sida. Många av projekten är kopplade till frågor som rör Agenda 2030 målen.

Kontakt

Kanslichef
Friedrike Roedenbeck