Studie om hemslöjd och hälsa

Vill du delta i en forskningsstudie som undersöker om hemslöjd och handarbete kan påverka hälsa och välbefinnande?

Ungefär 25 procent av befolkningen uppger att de regelbundet sysslar med någon form av handarbete. Trots att detta är en av de vanligaste formerna av fritidssysselsättning är dess effekter förvånansvärt lite undersökta- framför allt om det kan motverka psykosocial stress. Internationellt finns det ett antal kvalitativa studier där utövare av handarbete/hemslöjd beskriver sin upplevelse av handarbete.

Därför söker Lunds universitet dig som stickar, syr, virkar, arbetar med lera, metall, trä, täljer eller någon annan typ av handarbete. Alla som handarbetar (oavsett erfarenhet eller frekvens) eller sysslar med hemslöjd samt är 16 år eller äldre är välkomna att delta i undersökningen. 

Ansvarig för studien är Enheten för socialmedicin och global hälsa, Insitutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Lunds universitet är huvudman för studien. Medicine doktor Mats Sundbeck är ansvarig forskare.