Foto Volodymyr Hryshchenko

Dialogmöten om slöjd med regionerna

Inom ramen för samverkansmodellen har under våren 2023 Kulturrådet valt att lyfta främjande av hemslöjdsfrågor i sin uppföljning av regional kultur.

Från och med 2020 gäller inom ramen för samverkansmodellen en förenklad kvalitativ uppföljning av regionala konst- och kulturverksamheter. Det uppföljande arbetet kompletteras genom att Statens kulturråd följer upp och arbetar med kunskapsuppbyggnad och främjande insatser, till exempel tematiska undersökningar och årliga dialoger. Syftet med att lyfta särskilda frågor av kulturpolitisk vikt samlat vid dialogerna är att öka och aktualisera kunskapsutbytet och skapa underlag för kommande insatser.

Under våren 2023 lyfter Kulturrådet främjande av hemslöjdsfrågor. Vid nästan samtliga dialoger deltar kanslichef Friedrike Roedenbeck från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Efter att ha genomfört mer än hälften av dialogerna kan konstateras att det finns ett stort behov av att diskutera frågor kopplade till främjande av hemslöjd, säger Friedrike Roedenbeck. Det är också mycket värdefullt att få diskutera slöjdfrämjande frågor i en vidare kulturell kontext. Frågor som lyfts vid samtliga dialoger är t.ex. regionernas arbete inom slöjdfrämjande med barn och unga, stöd till arrangörskap och möjligheten för yrkesverksamma slöjdare att söka projektmedel från regionen.

Ny film om Kultursamverkansmodellen

Kulturrådet har producerat en ny film som förklarar samverkansmodellen. Se den här:

Vårt uppdrag - Kulturrådet Kultursamverkansmodellen (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.