Inga-Wiktoria Påve - Guoradallam stipendiat 2023

Inga-Wiktoria Påve är 2023 års Guoradallamstipendiat

I samband med Sameslöjdstiftelsens 30-årsjubileum har Sámi Duodjis styrelse beslutat att tilldela Inga-Wiktoria Påve det första Guoradallam-stipendiet om 15000 kr.

Stipendiet har gått till en duojár som vill fördjupa sig inom ett specifikt område och utveckla sina kunskaper inom duodji. Syftet med stipendiet är att stimulera och uppmuntra samiska slöjdare att studera och fördjupa sig inom specifika områden inom duodji.

“Det är med glädje och tacksamhet jag tar emot detta stipendium från Sámi duodji. Detta är en fantastisk möjlighet och språngbräda att få stöd till att utveckla och utforska det man brinner för lite djupare.” -Inga-Wiktoria Påve

Det är första gången stipendiet utdelas av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Sámi Duodji Länk till annan webbplats. är en stiftelse som grundades 1993 av Samernas Riksförbund och Same Ätnam.
Stiftelsens uppdrag är att säkerställa överlevnaden av den samiska slöjden genom att jobba
med att bevara, utveckla och främja duodji. Stiftelsens kontor ligger i Jåhkåmåhkke och har
idag två anställda; en verksamhetsledare och en marknadskoordinator. Stiftelsens arbete
finansieras framförallt genom bidrag från Sametinget och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kontakt

Johanna Njaita
verksamhetsledare Sámi Duodji
johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com