Skål och foto: Mats Svensson

Skål och foto: Mats Svensson, sked: Marcus Eriksson

Låna mig ett öga låna mig en hand

I projektet Låna mig ett öga, låna mig en hand har träslöjdare och keramiker gestaltat skedar och skålar i dialog med varandra och i tyst dialog med varandras artefakter.

Verktyg i rörelse gör själen glad. Den ler i hemlighet till takten av de välbekanta ljuden som ramar in nuet. Hantverk ger sådana upplevelsekvalitéer. Men det finns också annat att fånga, sådant som vi gör oss mottagliga för genom samverkan och erfarenhetsutbyte.

Projektet Låna mig ett öga, låna mig en hand är ett erfarenhetsutbyte mellan skedslöjdare och keramiker samt en diskussion om hantverkets roll i samtiden. Ett delprojekt i SKEDEN & SKÅLEN @skeden_o_skalen Länk till annan webbplats.

Från redovisningen av projektet:

Skål-processbild K. W., foto Linda RomppalaFörstora bilden

Foto Linda Romppala

Skedar och skålar av täljt trä och drejad keramik är inte historiskt sett två ting som är samtida med varan, annat än glimtvis. Skålar av metall och trä, likväl som skedar av horn och metall blandar kortleken i den frågan.

Men just idag på 2020 talet finns det en särskild laddning i dessa två väldigt överskådliga tekniker och de artefakter som kommer ur dem. Vi har valt att se skedar och skålar som syskonartefakter. Det faktum att ätande i sig också angår oss gör inte det hela mindre laddat.


Projektets deltagare är

 

Projektet beviljades stöd i Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+ 2023