Projekt Inflätade mattor Foto Lena Håkanson

Provflätning av olika idéer Foto Lena Håkanson

Inflätade trasmattor - en fördjupning

Lena Håkanson, Nonstopdesign, har genomfört en fördjupningsstudie i tekniken inflätade trasmattor genom Nämnden för hemslöjdsfrågors projektstöd SLÖJD+ 2023

Mattorna flätas på ett sätt som liknar tuskaftsväv. Inflätningen görs i tidigare varv och mattorna växer på bredden under arbetets gång. Resultatet blir ofta en rund eller oval trasmatta.

Från redovisningen av Inflätade trasmattor:

Under mitt utforskande arbete har jag provflätat många olika mattor. Jag har undersökt design och kvalitét genom experimentellt arbete. När jag analyserade arbetet kom jag fram till tre grundmodeller, som jag sedan varierade på olika sätt. Dessa tre modeller gjorde jag instruktioner till med foton och texter. Jag provade tekniken och pedagogiken i tre pilotkurser.

Projekt Inflätade trasmattor, Lena Håkanson 2023

Trasmattsflätning. Foto: Lena Håkanson

Genom mitt roliga fördjupningsarbete har jag nu en stabil grund att stå på i mitt fortsatta arbete med att utveckla tekniken. Eftersom jag arbetat parallellt med teknik, design och pedagogik vet jag att mattorna har bra kvalitet, tekniken har många variationsmöjligheter och att andra människor vill och kan lära sig göra inflätade mattor.

@lenahakanson Länk till annan webbplats.