Projekt Träräfsor - en djupdykning. Foto Martin Ericsson

Foto Martin Ericsson

Träräfsor - en djupdykning

Martin Ericsson, GripEricsson Form, har med Nämnden för hemslöjdsfrågors projektstöd SLÖJD+ 2023 fördjupat sig i tillverkning av träräfsor.

Martin är möbelsnickarmästare, trähantverkare och pedagog och det är med den utgångspunkten han tagit sig an projektet. Det är alltså inte själva räfsningen i sig som lett honom in på räfsor, utan sammansättningsteknikerna, materialen och redskapen som är förknippade med tillverkning av räfsor.

Från redovisningen av projektet Träräfsor - en djupdykning:

Räfsan är i sin enkelhet ett fantastiskt redskap, som innehåller fler spännande detaljer än man kan ana. Förutom nya erfarenheter av träslag som oxel, rönn och hägg har jag även utforskat redskap och tekniker som jag kommer att använda mer i framtiden.

Dessutom handlar det om hållbar tillverkning;

  • Jag använder "närvuxet", förnyelsebart material, alltså inga långa virkestransporter.
  • Tillverkningen kräver inte el.
  • Inget lim krävs -slitna delar byts lätt ut.

Mycket av detta är tillämpbart även i annan tillverkning.

Jag förmedlar mina erfarenheter genom föreläsningar, kurser, utställningar och Instagraminlägg.

@gripericsson_form Länk till annan webbplats.