Foto: Daniel Strandow

Damaskusstål med kontrast

Projektet Kontrast på scen beviljades stöd i Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+ 2023. Daniel Strandow har experimenterat med att tillföra kol till antikt järn. Resultatet är tre sammanvällda ämnen med olika blandningar av järn och kolstål, samt en video som visar processen.

Syftet med projektet var att experimentera med att tillföra kol till antikt järn för att kunna framställa damaskusstål med hög kontrast och bibehållen balans mellan gammalt och nytt material.

Från redovisningen av Kontrast på scen:

Min motivation var att kunna göra bärbar konst där processen att smida materialet syns på ytan. En ökad kontrast gör materialet ännu mer användbart för performance och scenkonst.

Förutom att jag kan använda ämnena i framtida verk har projektet gett mig ny kunskap och fått mig att förstå processen. Jag har också med förbättrad utrustning kunnat förfina ett tidigare påbörjat projekt som kunden ska använda på scen.

https://youtu.be/FJUBghELxtk?si=vlLBLYE5F3ZXB7qv

Verk baserade på ämnena kommer ställas ut på en solo-utställning nästa år.

@danielstrandow