Slöjdarkitektur. Foto: Karl Hallberg

Slöjdarkitektur. Foto: Karl Hallberg

Byggnadsslöjd - en förstudie

Projektet Byggnadsslöjd - en förstudie syftade till att experimentera med en skogsråvara som finns i mängd i våra skogar - klen undertryckt gran. Med slöjdens tekniker och förhållningssätt undersöktes om denna råvara kunde förädlas till något användbart.

Projektet Byggnadsslöjd beviljades stöd i Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning SLÖJD+2023 och projektägare var Karl Hallberg, Kleva slöjdbiotop i Dalsland.

Med utgångspunkt i Kleva slöjdbiotps behov och vision om att skapa en mötesplats för slöjd och andra konstformer arrangerades en workshop med tre dagars experimenterade.

Från redovisningen av Byggnadsslöjd - en förstudie:

Vi utgick från ett behov av väderskydd på Kleva Slöjdbiotop, en mötesplats för slöjd och andra konstformer, där också råvaran växer i mängd. Fyra deltagare med olika bakgrunder och ett gemensamt intresse för slöjd och resurseffektivt skapande arbetade i tre dagar med att testa, utvärdera och tillämpa en rad tekniker och uttryck som granen tillåter.

Slöjdarkitektur: Foto: Karl Hallberg

Resultatet blev ett par exempel på byggelement för vidare utveckling, antingen i kombination med andra material, t ex lera, eller som fristående arkitektoniska element i offentliga rum, där uttrycket som byggelementen har kan vara del i offentliga gestaltningsprojekt.

@sloydbiotope

@karlhallberg