Projekt Brodera Livet 2023

BRODERA LIVET - broderifestival

Under en sommarvecka var broderiet i fokus under Kulturgatan i Bodafors välbesökta broderifestival. Projektet Brodera Livet lockade många utställare och besökare. Arrangör var Kulturgatan i Bodafors.

Projekt Brodera Livet har bestått av flera utställnings- och aktivitetsdelar. En jurybedömd broderiutställning med 130 utställare, blev ett nav för olika aktiviteter; föreläsningar, prova-påverksamhet, workshops med mera.

Hela projektets aktivieteter samlades under en koncentrerad vecka, vilket visade sig vara ett lyckat grepp. Broderifestivalen synliggjorde projektet tack vare det koncentrerade händelseförloppet. Upplägget för veckan var en blandning av evenemang, där vissa krävde föranmälan och andra var öppna för spontanbesök.

Från redovisningen av Brodera Livet:

Det har varit lärorikt att prova nya grepp som t ex "broderimiddag", korta morgonföreläsningar och föreläsning mitt i utställningen. Erfarenheter vi tar med oss in i kommande projekt. Vi upplever en stor våg av broderi- och textilintresserade besökare som nu hoppas på nya projekt med textil inriktning på Kulturgatan och som är beredda att åka långt, även till lilla Bodafors.

Projekt Brodera Livet gemensamhetsbroderi

Barn, ungdomar och vuxna satt ner för att brodera på den stora gemensamma duken mitt i rummet. Att Nässjö slöjdförenings broderigrupp flera gånger tog plats i rummet för att brodera, passade väldigt fint. Det gav just det dynamiska, levande utställningsrum som vi hoppats på.

Förstora bilden

Brodera Livet har utgjort den fjärde större delen i Kulturgatan i Bodafors Länk till annan webbplats. slöjdsatsning som startade år 2020 med projektet SLÖJDVÄGAR.

Projekt Brodera Livet fick under 2023 stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor samt Kulturrådet.

@kulturgatan_bodafors Länk till annan webbplats.