Projekt Vävskifte - Almgrens Sidenväveri 2023

Vävskifte i sidenväveriet

Under 2023 har tre lärlingar från Hantverksakademin antagits till en lärlingsutbildning på K.A. Almgrens sidenväveri. De har påbörjat en två år lång utbildning i att väva siden med jacquardteknik. Utbildningen är en YH-utbildning på heltid.

K.A. Almgren sidenväveri Länk till annan webbplats. är det enda ännu aktiva sidenväveri som finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-talet.

K.A. Almgrens sidenväveri har nu givit plats för tre lärlingar att bli sidenvävare för att upprätthålla och ta vidare det fysiska och immateriellt kulturarv som kunskapen att väva siden med jacquardteknik utgör.

Residenset är förlagt till K. A. Almgren sidenväveri och museum, ett publikt öppet och tillgängligt besöksmål. Verksamheten bedrivs till stora delar under sidenväveriets öppettider vilket möjliggör för allmänheten att på plats ta del av hela processen

Vävskifte år 1 har genomförts med projektstöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Från redovisningen av Vävskifte, år 1:

I augusti 2023 påbörjade de tre lärlingarna sin två år långa utbildning på Sidenväveriet. Utbildningen är en YH-utbildning på heltid där lärlingarna tillbringar 80% (må-to) av tiden på sidenväveriet och 20% (fr) av tiden på Hantverksakademin (för kurser i ekonomi, juridik, marknadsföring mm med syfte att rusta inför ett hantverksyrke.)

Efter vävresidensets två år ser vi tre vävare/väverskor med specialkompetens inom sidenvävning.

Projekt Vävskifte, Almgrens sidenväveri 2023

Vår ambition är att de ska ta gesällbrev under residenstiden och senare gå vidare till en mästartitel inom handvävning. Allt i syfte att upprätthålla och ta kunskapen i sidenvävning vidare i Sverige.

Som handledare har ett team av experter bildats. Varje handledare är specialist inom sitt område och handleder lärlingarna genom olika moment. Perioder av handledning varvas med perioder då lärlingarna, som grupp, arbetar självständigt

@almgren.sidenvaveri Länk till annan webbplats.