Desingskola Vandalorum 2023, workshop med Pierre Sindre

Beviljade projekt 2024

Nämnden för hemslöjdsfrågor har idag offentliggjort beslut om projektbidrag 2024. Sammanlagt beviljas 23 projekt som omfattar olika aspekter av hemslöjd och kulturhantverk.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat finansiering till 23 projekt som ska genomföras under 2024. Fördelningen är fem förstudier, åtta ettåriga och tio fleråriga projekt som spänner över områden som slöjd för barn och unga, arrangörskap och dokumentation av slöjdens tekniker, material och berättelser.

Förstudier

Det inre guldet – 50 000 kr

Syftet med förstudien är att bygga upp ett kontaktnätverk för att kunna arbeta med slöjd och kreativitet i samband med Boodlas ordinarie verksamhet som är odling.
Projektägare: Boodla AB, Norsborg

Råsnickeri, en utställning - 50 000 kr

Målet är att under Stockholm Craft Week erbjuda kurser och arrangera ett seminarium kring konceptet Råsnickeri; en uttrycksform som driver frågan att vi också behöver det "fula" för att må bra, återbruk av material på ett unikt sätt och uttryck samt att vara reslient i förhållande till målet om ett hållbart samhälle. Projektägare: Finn Ahlgren, Johanneshov

Det handgjorda hemmet – 30 000 kr

Går det att skapa ett helt handgjort hem? Vad betyder ett handgjort hem? Ser det handgjorda hemmet olika ut beroende på vem man är och var man är i livet? Förstudien vill ge Sveriges hemslöjdskonsulenter och utvecklare möjlighet att guida, ledsaga och skapa diskussion kring det materiella värdet och värdet i det långsiktiga och långsamma. Projektägare: Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Borås

Surprise Lab – Future – 50 000 kr

Förstudien vill undersöka förutsättningarna för att utvidga föreningens verksamhet genom att ansöka om stöd i EU:s program Kreativa Europa. Målet är att skapa mer utbyte, spridning och långsiktighet genom att studera EU-programmets inriktning, förutsättningar och krav samt utarbeta en programskiss för projektet. Projektägare: Surprise Lab International Ekonomisk Förening, Degerhamn

Paperwork – 50 000 kr

Förstudie inför en digital och fysisk workshop-plattform som syftar till att vitalisera, utvidga och synliggöra handpapperstillverkning som konsthantverk, och visa på pappersmassans kreativa möjligheter inför en ny publik. Projektet sker i samarbete med Kvarnby handpappersbruk i Mölndal i Göteborg. Projektägare: Matilda Flodmark, Solna

Ettåriga projekt

Skog barn slöjd – 200 000 kr

Projektet handlar om att arbeta med skogen som material, slöjden som metod och med barn och unga arrangörer som målgrupp. Genom fyra arrangemang under 2024 som alla handlar om skog, barn och slöjd från olika perspektiv vill vi lyfta frågor om hur vi kan bruka, uppleva och diskutera skog. Projektägare: Långseruds utvecklingsgrupp, Långserud

Slöjd och Skrift – 95 000 kr

Slöjd och Skrift är ett undersökande och kompetenshöjande projekt riktat mot både utövare av slöjd och en bredare grupp av intresserade. Målgruppen för projektet är slöjdare, hantverkare och materialbaserade konstnärer som har intresse av att fördjupa sin förmåga att uttrycka sig med ord och skrift. Projektledare är hemslöjdskonsulent Jonatan Malm och konstkonsulent Meira Ahmemulic. Projektägare: Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Borås

En Svensk Stickklassiker 2.0 – 200 000 kr

Projektet syftar till att vidareutveckla och etablera En Svensk Stickklassiker inom slöjdvärlden. Att locka fler deltagare genom att erbjuda olika koncept, olika sätt att förmedla kunskap, bra material och fördjupning i den folkliga stickningens historia, geografiska områden och tidsperioder. Projektägare: Uppstickaren, Bromma

Kristins Kuriositeter av OLORS – 100 000 kr

Projektet syftar till att producera en serie filmavsnitt där märkliga, vackra, roliga, ovanliga och/eller slugt slöjdiga föremål från förr belyses, att även små föremål bär på en stor historia. Den historiska slöjdens och dess utövares bredd, skaparglädje och dådkraft presenteras för både ny och gammal publik. Filmerna kommer i första hand att presenteras på YouTube.
Projektägare: Ovansjö hembygdsförening, Kungsgården

Skrucken i nya händer – 75 000 kr

Projektet kretsar kring korgen skruck, med rötter i Hälsingland. En fördjupning inom tekniken att slöjda den hotade korgen, som få personer idag aktivt slöjdar, samt en interaktiv korgturné och ett vandrande residens under 8 dagar. Turnén kommer delas och dokumenteras löpande genom sociala medier och på relevanta digitala slöjd- och korgforum.
Projektägare: Moa Elvira Bogren, Väring

Woodenware Revival – 75 000 kr

With this project, we aim to bridge the gap between tradition and modernity in the world of wooden wares. Our focus centers on exploring fresh, yet timeless designs and wood finishes for handcrafted wooden utensils and kitchenware that align with the preferences and sensibilities of today's consumers. Projektägare: Wild Crafted Home AB, Ödeshög

Riksföreningen för korg och korgslöjd – 40 000 kr

Bildande av Riksföreningen för korg och korgslöjd som har målet att främja korgslöjd och korghantverk som ett levande immateriellt kulturarv vilket på traditionens grund tillvaratas och utvecklas. Riksföreningen ska vara en naturlig mötesplats för dess medlemmar men även verka i samhället med informationsspridning och opinionsbildning.
Projektägare: Helena Åberg/Slöjd i trä, Stigtomta

På fri hand – 200 000 kr

Projektet kommer att låta slöjdens innersta väsen, själva skaparprocessen, ta fysiskt rum på Ljusdalsbygdens museum. Under projektperioden kommer slöjdaren Niklas Karlsson och hans skapande att “vara en utställning” på Ljusdalsbygdens museum. Genom arbetet kommer en utställning att växa fram. Samtidigt kommer Niklas att guida, inspirera och handleda våra besökare in i folkkonstens, bruksslöjdens och handaskapandets både teoretiska och praktiska världar. Projektägare: Ljusdalsbygdens museum, Ljusdal

Fleråriga projekt

Tillgängliggöra korgkunskap – 50 000 kr

Ett tvåårigt projekt med syfte att på flera olika sätt dokumentera, sprida och tillgängliggöra kunskap om korghantverk. Inom projektet finns även tankar om ett digitalt internationellt seminarium. Projektägare: Skånes hemslöjdsförbund, Landskrona

Vass och blodröda segel – 150 000 kr

Våtmarkernas mellanrum mellan torra land och djupa vattnet har varit värdefulla för slåtter, bete och som plats för att hämta råvaror till slöjd, hantverk och byggnadsmaterial. Projektet vill lyfta våtmarkernas växande material och traditionella tekniker men också inspirera till nya sätt att bruka vass, säv, klibbal och kaveldun. Projektägare: Örebro läns museum, Örebro

Co-craft Collection: Experiment – 200 000 kr

Syftet med det tvååriga projektet är att stärka slöjdens roll som hållbarhetsaktör med fokus på tillvaratagande av materiella lokala tillgångar på olika platser i Sverige (Värmland, Dalarna, Dalsland, Västergötland och Skåne), inom området naturlig färgning. I detta experimentella projekt förs olika aktörer samman för gemensam kunskaps- och produktutveckling. Det har ett särskilt fokus på att ta tillvara ”oönskade” material såsom invasiva arter samt att utnyttja spill/sopor från växt/plant-och daglighandeln. Projektägare: Way Out Productions HB, Göteborg

Handarbetets DNA – 100 000 kr

Ett flerårigt spjutspetsprojekt med syfte att utforska nya sätt att korsbefrukta traditionella hantverkstekniker och material med det senaste inom modern teknik. Alltifrån specialbyggda 3D skrivare, scannrar och AI till interaktiva musikprogram, augmented reality (AR) och konduktiva material. Målet är att lyfta fram den konstnärliga processen, fortsätta driva utvecklingen av slöjdområdet, undersöka och utveckla nya spännande hybridformer som presenteras i en tvärdisciplinär upplevelseutställning på Skissernas Museum i Lund.
Projektägare: Firma Aia Jüdes, Stockholm

Vävskifte år 2 – 120 000 kr

Tre lärlingar påbörjade under förra året sin specialistutbildning till sidenvävare vid K.A. Almgrens Sidenväveri & Museum, Nordens enda kvarvarande och ännu aktiva sidenväveri. Ett team av experter med specialkompetenser inom vävprocessens olika delar fungerar som handledare. Målet är att upprätthålla och ta vidare det immateriella kulturarv som kunskapen att väva siden med jacquardteknik utgör. Projektägare: KA Almgrens sidenväveri och museum, Stockholm

Designskola på Vandalorum, år 2 – 150 000 kr

Vandalorum vill etablera en för Sverige unik designskola för barn och unga. Projektet spänner över slöjd, konsthantverk och design och innefattar undervisning där deltagarna arbetar med eget skapande, möter professionella formgivare och konsthantverkare, gör studiebesök hos hantverks- och tillverkningsföretag samt experimenterar med för regionen typiska tillverkningsmaterial. Designskolan leds av Vandalorums konst- och designpedagoger i nära samarbete med nationellt och internationellt verksamma konsthantverkare och formgivare. Projektägare: Stiftelsen Vandalorum, Värnamo

Material som möts, barn & unga år 2 – 150 000 kr

Projektet syftar till att etablera en ny målgrupp med ett återkommande pedagogiskt program för barn och unga under skolans lov. De mål som vi inte lyckades nå under projektets första år var att etablera en verksamhet för barn och unga under terminerna och skolans lov på våren och hösten. Fokus för projektets arbete under projektets andra år kommer helt kretsa kring detta. Projektägare: Stiftelsen Capellagården, Färjestaden

Näverskogen år 2 – 180 000 kr

Näverskogen vill skapa en infrastruktur för nävertäkt och försäljning av näver från de svenska skogarna för att öka tillgången på och användningen av svensk näver. Under år 2 av Näverskogen vill vi praktiskt undersöka och utveckla ekonomiska modeller och möjligheter för nävertäkt i samarbete med skogskoncernen Norra skog. Projektägare: Kerstin Sylwan, Göteborg

Knyppling som hantverk och näring år 2 – 100 000 kr

Inför det planerade knyppelåret 2025 genomförs inventering, insamling och filmad dokumentation av regionala knypplingstekniker. Vad händer när ingen längre kan? Att använda film som dokumentation synliggör knypplingstekniken och kommer bli en viktig informationskälla i framtiden. Filmerna kommer att vara tillgängliga digitalt och kan spridas i olika kanaler och sammanhang. Projektägare: Centrum för svensk knyppling i Vadstena

Slöjden, skogen & hållbarheten år 3 – 200 000 kr

Projektet är ett interregionalt samverkansprojekt mellan hemslöjdskonsulenter och utvecklare. Projektet genomförs som ett residens för att stärka slöjdens svaga strukturer inom residensverksamhet. Genom praktisk tillämpning arrangeras residens - anpassat för slöjd - vilka vi tillsammans med deltagarna utforskar och utifrån det utvecklar adekvata residensmetoder för slöjd. Projektägare: Dalarnas hemslöjdsförbund, Falun

Kort om Nämnden för hemslöjdsfrågors beslut

Sammanlagt fördelades vid beslutstillfället 2 615 000 kronor till 23 projekt som ska genomföras under 2024. Totalt har 170 ansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på cirka 27,6 miljoner kronor.

Prenumerera gärna Länk till annan webbplats. på uppdateringar av våra nyhetsnotiser för att få meddelanden bland annat om våra olika projektutlysningar.