Stickning ger lugn och struktur

Stickning gör gott för personer som lever med psykisk ohälsa. Det bekräftas av en studie från Göteborgs universitet, där handarbetet beskrivs som en möjlighet att hitta lugn och skapa struktur i vardagen.

Under senare år har intresset för stickning ökat, och trenden verkar hålla i sig. Så sent som 2022 utsågs det hemstickade plagget till årets julklapp. Den aktuella studien stärker bilden från annan forskning att stickning är en aktivitet som kan förbättra både hälsa och livskvalitet.

Ett sätt att hantera vardagen

Studiens resultat är publicerad i tidskriften Journal of Occupational Science. Förstaförfattare är Joanna Nordstrand, yrkesverksam arbetsterapeut och doktorand vid Göteborgs universitet:

De som stickar har ett kreativt fritidsintresse som dessutom kan hjälpa dem att hantera sin vardag och på så sätt må bra. Jag är övertygad om att det är en del av svaret på varför så många stickar nuförtiden, säger Joanna Nordstrand, som personligen gärna handarbetar med stickor och garn på sin fritid.

Studien undersöker hur personer som lever med psykisk ohälsa själva uttrycker vad stickning betyder för deras hälsa, i ett internetforum där de diskuterar sin hobby med andra personer som stickar. 600 inlägg samlades in från det internationella internetforumet Ravelry. Inläggen analyserades med etablerade vetenskapliga metoder för kvalitativ innehållsanalys.

Lugn, sammanhang och struktur

Resultaten visar på tre tydliga spår för hur stickningen stödjer bättre hälsa. Handarbetet upplevs ge möjlighet att varva ner i vardagen. Stickningshobbyn erbjuder också en identitet som stickare och ett kravlöst socialt sammanhang. Dessutom kan aktiviteten skapa en struktur i vardagen som personerna mår bra av.

Generellt uppfattade dessa personer sin stickning som en högt uppskattad sysselsättning, som främjar hälsan på både kort och lång sikt. Några av stickarna upplevde också skillnad i sitt tänkande, där deras tankar blev klarare och mer hanterbara när de stickade.

Joanna Nordstrand får medhåll av sina forskarkollegor bakom studien när hon säger:

– Arbetsterapeutens mål är att få vardagen att fungera. Här finns potential i stickor och garn som hälso- och sjukvården inte får missa!

Promoting health through yarncraft: Experiences of an online knitting group living with mental illness (www.tandfonline.com) Länk till annan webbplats.