Vänster: Rensning och sortering av råghalm för att fläta en halmhatt. Höger: Klyvning av furu långs årsringen för att ta fram material till en Hedaredskorg.

Foto: Annika Holmdahl, www.hemslojden.org

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund blir ackrediterad expertorganisation av Unesco

Unesco har utsett Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) till en ackrediterad NGO, non governmental organization. SHR blir därmed en rådgivande expertorganisation till Unesco och svenska myndigheter i arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet.

Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och Sverige ratificerade konventionen 2011. Exempel på kulturarv som uppmärksammas inom konventionen är olika former av hantverk, traditioner, musik och berättelser. Det immateriella kulturarvet är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är nu en av tre svenska organisationer som är ackrediterade av Unesco. Beslutet togs under Unescos generalförsamlings möte i Paris den 11-12 juni 2024.

– Vi är mycket stolta och glada idag. Detta är ett erkännande av vårt arbete och den stora kunskap och kompetens som finns inom den svenska hemslöjdsrörelsen, säger Lena Lundkvist, ordförande i SHR.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Länk till annan webbplats.