Projekt Vävskifte, Almgrens sidenväveri och museum

Projekt Vävskifte, Almgrens sidenväveri och museum

Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete 2024

Åtta slöjdrelaterade projekt beviljades genom Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete 2024.

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Bidraget uppgår i år till 17 miljoner kr. Sammantaget beviljades 127 projekt varav åtta var slöjdrelaterade:

  • Halmstads hemslöjdsförening: Nybörjarkurser i Binge och Hallandssöm 20 000 kr
  • Skånes hemslöjdsförbund: Tillgängliggöra korgkunskap 100 000 kr
  • KA Almgrens Sidenväveri o museum: Vävskifte delprojekt Maskinpark 115 000 kr
  • Jönköpings läns hemslöjdsförbund: Skarvsöm 120 000 kr
  • Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen: Värdet på duodji 150 000 kr
  • Västerbottens läns hemslöjdsförening: Slöjdträdgård 190 000 kr
  • Sätergläntan: Levandegöra föremålssamling för historiskt återskapande 294 000 kr
  • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund: Metoder för levande kulturarv 300 000 kr

Läs mer om Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete Länk till annan webbplats. på deras webb.