Capellagårdens pedagogiska program för barn och unga genom projektet ”Material som möts” 2023

Capellagårdens pedagogiska program för barn och unga "Material som möts" 2023

Regionalt främjande av hemslöjd

Regionernas redovisning till Kulturrådet visar att slöjd är ett kulturområde med stor potential och kraft som utvecklas i en mängd riktningar samt tar plats i många olika sammanhang.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår i det samverkansråd som är knutet till Kulturrådets arbete med kultursamverkansmodellen. Samverkansmodellen Länk till annan webbplats. är en modell för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet, avgränsat till sju olika kulturområden. För Nämnden för hemslöjdsfrågor innebär det att vara expertmyndighet inom samverkansmodellens område Främjande av hemslöjd.

Regionala redovisningar av verksamhet 2023

Nämnden för hemslöjdsfrågor har just avslutat läsningen av de regionala redovisningarna av slöjdverksamheten 2023 till Kulturrådet.

Den absoluta merparten av de statliga medlen till Främjande av hemslöjd går till konsulent- och utvecklartjänster. Huvudmän för de regionala konsulenterna kan vara en region, ett länsmuseum eller en ideell hemslöjdsförening. Utformning av hemslöjdskonsulenternas uppdrag och verksamhet skiljer sig därför åt beroende på huvudmannaskapet.
Läs mer om landets hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom hemslöjd.

I rapporterna redovisas vilken verksamhet som bedrivits, vilka målgrupper man fokuserat på och det ekonomiska utfallet. Område 7, Främjande av hemslöjd kan framstå som ett väldigt smalt område, men det som träder fram vid en läsning av samtliga redovisningar är ett myller och en mångfald av uttryck för traditionell och samtida slöjd, hemslöjd och hantverk;

  • Myndigheten kan konstatera att slöjden, som egentligen inte har några institutioner, tar plats i väldigt många olika sammanhang och miljöer.
  • Den ökade digitaliseringen och dess mötesformer lever kvar även efter pandemin vilket fortsatt påverkar arbetsmetoder och val av samarbetsparter.
  • Det interregionala samarbetet utvecklas och befästs i form av vandringsutställningar, koncept för verksamhet och residens.
  • Stöd till yrkesverksamma och utveckling av slöjden som näring får i många regioner ny energi genom samverkan med SPOK Länk till annan webbplats., Samtida Produktion Och Konsumtion.

Slöjden har ett oemotståndligt gott självförtroende som utvecklas och utvecklar slöjdens potential och kraft i en mängd riktningar och sammanhang!

Exempel på regionalt främjande av hemslöjd under 2023

Landets hemslöjdskonsulenter arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. En viktig del är att skapa förutsättningar för barns och ungas slöjdande genom att utbilda handledare och pedagoger inom området. De initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjd både som kulturyttring och som näringsgren.

Här är några exempel på vad verksamhet som ryms inom uppdraget att främja hemslöjd:

Barn möter mästaren – Blekinge
I samverkan med Filmregion sydost har åk 5 i Vislanda skola besökt kopparslagaremästare Michaela Ivarsdotter för att sedan göra egna filmer (manus och animation) och tolkat upplevelsen av att vara en mästare. Genom arbetet har eleverna lärt sig om äldre hantverk, provat hantverk och fått möta en förebild.

1 kilo ull - Dalarna
I samarbete med Sätergläntan, Borlänge kommun och Region Dalarna genomfördes pilotprojektet 1 kilo ull för att undersöka möjligheter för fårägare att få avkastning på sin ull. Med inspiration från andelsjordbruket erbjöds konsumenter att på förhand köpa andelar av råull eller garn. Syftet med projektet är att bidra till en lokal produktionskedja.

KulturCrew – Jämtland Härjedalen
Ett flerårigt projekt om barn och ungas arrangörskap och inflytande. Utbildningshelg för ca 20 ungdomar i två av länets kommuner. Ungdomarna får utbildning och kunskap inom värdskap, marknadsföring, scenteknik och planering av arrangemang.

Resandebilder – Hälsinglands museum
Samarbete med resandeorganisationen Frantzwagner Sällskapet har fortsatt, bl.a. i projektet Resandebilder. På museets hemsida publicerades en kommenterad bildserie med samma namn. Hemsidan publicerade även kommentarer till TV-serien ”Historien om Sverige” om den nationella minoriteten romers svenska historia.

Mentorsprogram – Värmland
Utvecklingsprogram som ger kulturskapare möjlighet att utvecklas genom stöd och inspiration från en personlig mentor från andra delar av Sverige. Värdefull möjlighet att konstnärlig förnyelse för både adept och mentor samt viktig del i att bevara och utveckla specifika hantverkstekniker.

Skogsklok – Västra Götaland
Ett nätverk för skogsägare och slöjdare med möten om slöjd och skogsfrågor. Deltagare inkluderade skogsägare, slöjdare, byggnadsantikvarier och byggnadsvårdsintresserade.

Gjort, nygjort, ogjort - Västernorrland
Projekt med syfte att bevara och utveckla hemslöjdsföreningen arkiv. I samband med projektet utlystes ett Artist in Residence med mål att låta verksamma kulturarbetare inspireras av föremål ur arkivet, uppmuntra till kunskapsförmedling, lyfta samtal kring slöjden och kulturarvet och inte minst inspirera till slöjdande.

Saturday stitching - Östergötland Ett koncept med öppna gratis broderiträffar en gång i månaden, med målet att tillgängliggöra Hemslöjdens verksamhet till människor som annars inte skulle ha haft råd att betala för att gå en kurs.

Dalarna Folk Fashion Weekend - Dalarna
I samarbete med Dalarnas museum, Dalarnas hembygdsförbund genomfördes helgeventet DFFW med dräkt som tema. Dräktparad, slöjdtorg, klädvisning, workshops, galamiddag, föreläsningar. Cirka 200 betalande gäster och 50 medverkande.