2021 projekt: Myller och mångfald

"Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar ställning i hela landet. Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egenmakten och görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle.”

Ur Nämnden för hemslöjdsfrågors vision

(för helskärmsvisning - klicka på bilden)

Nämnden för hemslöjdsfrågors tre utlysningar under 2021 blev sammanlagt 78 genomförda projekt innehållande hela den fantastiska bredd och det myller av traditioner och samtida uttryck som slöjd utgör. I presentationen medverkar även fem skribenter som ger sin syn på samtida slöjd:

  • Gunvor Guttorm
  • Gunilla Kindstrand
  • Jonatan Malm
  • Helena Hansson
  • Otto von Busch

Presentationen är sammanställd av projektens egna texter och bilder, vill du veta mer om något speciellt projekt så är du välkommen att kontakta Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli, info[a]nfh.se

2021 fick Nämnden för hemslöjdsfrågor en påfyllning av främjandeanslaget med 2 mkr till stöd för en bransch och ett kulturområde drabbat av pandemin. Den fördubblade projektbidragsbudgeten räckte till tre utlysningar av projekt som genomfördes under 2021.