REDOVISNINGSFORMULÄR PROJEKT 2023

Webbformulär för redovisning av projekt 2023 (punkt 2, Redovisa projekt 2023)

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda redovisningen i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Redovisningen ska vara insänd med samtliga underlag senast den 1 november 2023.

Redovisning görs via detta formulär och underlag som skickas till projekt@nfh.se. Läs mer under Redovisa projekt 2023. Öppnas i nytt fönster.


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 december klockan 23.59.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här