Nyhetsarkiv


 • Att utbilda sig till hemslöjdskonsulent

  Det finns inte finns någon specifik utbildning till yrket hemslöjdskonsulent. Slöjd kan vara både praktisk och teoretisk och sträcka sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturha...

 • Hör & Gör - inkluderande metoder inom slöjd

  Hör&Gör var ett flerårigt barn- och ungdomsprojekt som arbetade med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden.

 • Glahålskaffe och hårarbete - nya förteckningar på Levande traditioner

  Inom ramen för arbetet med Unescos konvention samlas förteckningar inom olika kategorier som exempelvis hantverk, mattraditioner samt musik och dans. Levande traditioner är en nationell förteckning öv...

 • Projekt och projektbidrag 2023

  I dagarna skickas besked ut till samtliga sökande i Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning av projektbidrag inför 2023. Såväl antalet ansökningar som det sammanlagda sökta beloppet överträffade med rå...