Bäckadräkten - projekt 2023 Foto: Elisabeth Jubelin

Bäckadräkten 2023. Foto: Elisabeth Jubelin

Årets genomförda projekt - digital presentation

Slöjd och kulturhantverk utövas av nästan halva Sveriges befolkning, 46 % enligt Myndigheten för kulturanalys. Detta gör slöjd till ett av de få kulturområden som verkligen utövas i hela landet.

För att uppnå Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag ett viktigt verktyg för att generera nya idéer och arbetssätt inom området slöjd och kulturhantverk. Enligt Myndigheten för kulturanalys utövas slöjd, hantverk, handarbete av 46% av befolkningen med spridning över hela landet.

Främjande av slöjd som kulturyttring

Med två årliga utlysningar har Nämnden för hemslöjdsfrågor skapat möjligheter för föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och slöjdutövare att bidra till utvecklingen av slöjd i alla dess former och uttryck.

Det övergripande syftet med dessa utlysningar är att göra slöjd tillgängligt för en bredare publik och främja slöjd som en viktig kulturyttring. Under det gångna året beviljade nämnden sammanlagt 56 projekt, vilket resulterat i 54 genomförda projekt.

Presentation årets genomförda projekt

Den digitala presentationen över årets genomförda projekt har för 2023 fått titeln Hemslöjd, slöjdkonst och kulturhantverk. Text och bilder kommer från projektägarnas redovisningar och visar på en rik variation och initiativ inom området slöjd och kulturhantverk.

I Nämnden för hemslöjdsfrågors vision kan du läsa mer om slöjdens relevans och roll i samhället.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att främja hemslöjd. Området hemslöjd ingår i samverkansmodellen.