Att utbilda sig till hemslöjdskonsulent

Fokus barn och unga 2017. foto: Marie Fagerlind

Det finns inte finns någon specifik utbildning till yrket hemslöjdskonsulent. Slöjd kan vara både praktisk och teoretisk och sträcka sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturhantverk gör det på olika sätt, i olika former och har olika utbildningsbakgrund.

Det finns inte något specifikt utbildningsprogram som leder fram till yrket hemslöjdskonsulent. Det innebär att den som är intresserad av yrket själv får ”plocka ihop en utbildning”. Generellt krävs praktisk och teoretisk utbildning avseende olika slöjdtekniker, materialkunskap och kunskap inom slöjdhistoria och kulturarvsfrågor. Konsulenter och utvecklare arbetar även i hög grad med administration, arrangörskap, företagsrådgivning och kommunikation vilket innebär att utbildning inom dessa områden är ett bra komplement.

De flesta som idag arbetar som hemslöjdskonsulenter och utvecklare har en gedigen hantverksutbildning i botten från yrkes- eller folkhögskola kombinerat med någon form av teoretiska/ akademiska studier i kulturvetenskapligt ämne.

Det finns alltså ingen specifik utbildning inom slöjd, det finns många! Slöjd kan vara både praktiskt och teoretiskt och sträcker sig över många yrkesområden. De som arbetar inom slöjd och kulturhantverk gör det på olika sätt, i olika former och har olika utbildningsbakgrund.

Konsulentfakta

De cirka 55 regionala hemslöjdskonsulenterna/utvecklarna Länk till annan webbplats. som arbetar med att främja hemslöjd har olika titlar beroende på var de arbetar. Arbetsgivare för de regionala konsulenterna kan vara en region, ett länsmuseum eller en ideell hemslöjdsförening eller -förbund. Utformningen av deras uppdrag och verksamhet kan skilja sig åt beroende på huvudmannaskapet. Vissa arbetar väldigt praktiknära och håller kurser, andra verkar mer som arrangörer och strateger. Det finns olika i inriktningar på konsulenternas tjänster, till exempel hårdslöjd, textilinriktning eller arbete med barn och unga, vilket kan innebära att viss utbildningsbakgrund efterfrågas.

Tidigare utbildningar

Tidigare fanns Högre hemslöjdsutbildningen på Handarbetets Vänners skola, Stockholm. Utbildningen ledde fram till en examen som hemslöjdskonsulent inom antingen textil eller trä och metall. Denna utbildning ersattes 2011 med en kandidatutbildning vid Göteborgs universitet; Ledarskap i slöjd och kulturhantverk. Det var en teoretisk utbildning med praktiska inslag och tonvikt på ledarskap och projektledning.

Kartläggning av utbildningsvägar

På vår webb har vi samlat information Länk till annan webbplats. för dig som är intresserad av att utbilda dig inom slöjd och kulturhantverk. En kartläggning visar på områdets bredd då slöjd och kulturhantverk går att studera på olika sätt inom flera olika ämnesinriktningar. Utbudet av tillgängliga utbildningar ser olika ut dels inom olika inriktningar, dels inom olika utbildningsformer.

Kontakt
Friedrike Roedenbeck Länk till annan webbplats.
Kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor

Hemslöjdsguiden
Om Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter Länk till annan webbplats.