Ordlista A-Ö

Här finns en lista med ord som kan vara bra att känna till.

Antagningsprov

Ett sätt för skolan att bedöma de sökandes förkunskaper. För chans att bli antagen krävs att den sökande får godkänt på detta prov.

Arbetsprover

Tidigare arbeten, visas ofta i form av en portfolio.

Autodidakt

En självlärd slöjdare eller konstnär.

Erasmus+

EUs utbytesprogram för internationellt utbyte inom bl.a. utbildning.

Europass

Ett internationellt CV för tidigare utbildningar och meriter. Kan användas till att söka utbildningar i Europa.

Formspråk

En slöjdares personliga konstnärliga uttryckssätt

Gesäll

En studerande vid pågående lärlingsutbildning.

Gesällbrev

Ett yrkesbevis. Ett godkänt gesällbrev visar att gesällen klarat branschens kunskapskriterier.

KombinatörNågon som bedriver sin verksamhet inom fler än ett område. T.ex varvar slöjdproduktion med att även hålla föreläsningar eller kombinerar slöjdföretagande med en anställning inom en helt annan bransch.

Konstnärlig examen

Examen via studier på utbildningar med konstnärlig grund på högskole- och universitetsnivå. Till skillnad mot en allmän examen krävs praktiska kunskaper inom specifika områden.

Meriter

Tidigare kunskap via t.ex. utbildning eller anställning.

Portfolio

En samlad mapp med tidigare arbeten, ofta med foton, skisser etc.

Slöjdare

Någon som är verksam inom slöjd och kulturhantverksområdet.

YH-Utbildning

En yrkeshögskoleutbildning innebär en utbildning inom ett specifikt (ofta smalt) yrke och ges vid en yrkeshögskola.