Samlad presentation av genomförda projekt

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 64 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2022. Nu finns en digital presentation med alla projekt samlade.

Förra årets genomförda och redovisade projekt presenteras i en digital publikation med projektägarnas egna texter och bilder Slöjd och kulturhantverk - projekt 2022

Motsvarande presentation för 2021 heter Myller och mångfald - projekt 2021

Vill du veta mer om något projekt är du välkommen att kontakta Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli info[a]nfh.se