För beställare av slöjdtjänster

Du som beställer slöjdtjänster eller anlitar slöjdare och hantverkare till olika verksamheter har ett stort ansvar i att betala rimliga ersättningar som möjliggör för slöjdaren att fortsätta vara yrkesverksam. Låga ersättningar är ett stort problem i hela kulturbranschen där verksamma inom bild, form och konsthantverk sticker ut som de som har lägst förvärvsinkomst enligt Konstnärsnämnden och Myndigheten för kulturanalys. Här kommer några tips som underlättar för både dig och slöjdaren.

Arvode

Ersättningar för tjänster och produkter förhandlas vid varje tillfälle. Inom slöjden finns idag inga tariffer med rekommenderade arvoden att utgå ifrån. Konstnärernas Riksorganisation, KRO, kan därför vara en närliggande bransch att titta på. Deras rekommenderade lägsta arvoden för olika typer av jobb så som uppdrag i skola, föreläsning, utställningar och ersättning per timme för övriga uppdrag hittar du här Länk till annan webbplats..

Avtal

Att skriva avtal är ett verktyg för att diskutera igenom och komma överens om ett uppdrag innan det startar. Även om muntliga avtal gäller kan det kännas tryggt för båda parter att ha ett skriftligt avtal att gå tillbaka till om några frågor skulle uppstå under arbetets gång. Vad händer t ex om ett arrangemang blir inställt eller om uppdragstagaren blir sjuk? Vi vet att det råder avtalsbrist inom slöjdområdet och vill gärna uppmana till att skriva avtal med de slöjdare och hantverkare som du anlitar.

MU-avtal

MU-avtalet   Länk till annan webbplats.står för Medverkans- och Utställningersättning och syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo. Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovspersonen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller en större sluten krets. Detta gäller även slöjd. MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Se mer på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats.