Projektmedel och stipendier

Stipendier

Alla stiftelser i Sverige där en kan söka stipendier för utbildning, fortbildning, studieresor och liknande finns samlade på Länsstyrelsernas stiftelsedatabas Länk till annan webbplats..

Projektmedel

Projektmedel för slöjd- och hantverksprojekt kan sökas från flera olika organisationer förutom från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Här är några exempel:

Medel för kulturprojekt brukar även kunnas sökas i den region där projektet ska ske. Sök på regionens hemsida under Kultur eller kontakta din regionala hemslöjdskonsulent som du hittar här.