Slöjdföretagande

Att starta ett företag är ett sätt att organisera sin slöjdverksamhet och att kunna jobba med det som en vill. Det är vanligt att personer som är verksamma inom slöjd och andra kulturområden gör detta i ett eget företag.

Den största merparten är soloföretagare, dvs. att en inte har någon anställd, och många är dessutom kombinatörer, dvs. kombinerar en anställning med ett eget företag. Inom hantverksbranschen är det vanligare med anställda men även här finns det många soloföretagare och kombinatörer.

När du funderar på att starta ett slöjd- eller hantverksföretag behövs en idé om vad företaget ska göra och till vilken kund samt en plan för hur detta ska genomföras. En guide till vad du behöver tänka på finns i Komma igång - slöjdarens företagsguide. Pdf, 290.2 kB.
Läs även Verktyg - slöjdarens företagsguide Pdf, 351.6 kB..

Konstnärsnämnden har gett ut skriften Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma Länk till annan webbplats. som tar upp ämnen som företagsformer, finansiering, sätta pris, fakturera, försäkringar m.m.

verksamt.se Länk till annan webbplats. hittar du samlad information från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Via denna sida kan du registrera ditt företag och få uppdaterad information om företagande.

Vill du ha inspiration? Läs Slöjdbusiness Pdf, 7.7 MB. framtagen av Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013 som innehåller intervjuer, råd och checklistor för dig som vill lära mer om hur andra gjort för att starta och driva företag inom slöjd och hantverk. 

Om du vill sälja utan att starta företag så kan du vara egenanställd genom ett företag. Du gör ett jobb och låter egenanställningsföretaget sköta all hantering med fakturan samtidigt som de betalar in skatt och arbetsgivaravgifter. I gengäld betalar du en procentsats på det fakturerade beloppet till företaget.
Läs mer på Egenanställningsföretagens branschorganisation Länk till annan webbplats..

Självledarskap för kulturskapare

Att leda sig själv är en del av att vara kulturskapare. Det är du som bestämmer hur du ska lägga upp ditt arbete, när du ska starta din dag eller vilka jobb du ska säga ja eller nej till. Du behöver därför vara din egen ledare som ger dig rätt förutsättningar inför de moment och uppgifter som ditt arbete består av. Metodboken Självledarskap för kulturskapare Länk till annan webbplats. riktar sig till yrkesverksamma kulturskapare och bygger på metoder i konstnärlig företagslogik.