Digitalisering

Med den ökade digitaliseringen kommer både nya möjligheter för dig som företagare och nya förväntningar från kunder. För att ställa om till en ökad digitalisering behöver du ha en idé om vilken nytta som det kan leda till för dig som slöjd- och hantverksföretagare.

Att digitalisera sitt företag ska helst leda till mer försäljning, sparad tid, mer tid i verkstaden, bättre koll på fakturor, ökad synlighet, fler intäktsben och närmare kontakt med kunder och kollegor. Samtidigt är slöjd och hantverk något fysiskt och många värnar om det mänskliga mötet. Fundera gärna på hur du kan kombinera det analoga och digitala så att det stödjer varandra.