Tidigare insatser och projekt

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar för att utveckla och stärka hemslöjden i Sverige. I vårt arbete utgår vi från såväl kulturella som ekonomiska perspektiv.

Nationell agenda

Samarbetsprojektet Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion är genomfört i syfte att skapa bättre förutsättningar för näringsverksamhet inom dessa områden. I agendan presenteras konkreta nationella insater för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design.

Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få. Agendan vill påverka insatser som underlättar för att företagande och skapande praktik ska fungera tillsammans.

Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna NFH och Tillväxtverket samt branschorganisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, Sveriges designer och Svensk Form.

Projektet har finansierats av Tillväxtverket och NFH. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

Slöjdinkubator

Slöjdinkubator är utvecklad av NFH i syfte att stötta unga vuxna att etablera sig inom slöjd, design och hantverk. Slöjdinkubator är en metod för nyetablerade slöjdare, hantverkare eller designers att hitta sitt unika verksamhetsområde och börja bygga kreativa nätverk för ett hållbart företagande.

Slöjdinkubators pilotprojekt, en platsobunden inkubator för 10 deltagare med fyra träffar på fyra olika ställen i landet, genomfördes under 2013-2014. Träffarna innehöll inspirationsföreläsningar, workshops, affärskunskap och uppdrag från externa beställare.

Slöjdinkubatorns ambition har varit att låta deltagaren delta i en process som innebär både reflektion inåt för att hitta sina egna drivkrafter och utåt mot framtida avnämare och omvärlden.

En andra omgång av Slöjdinkubator genomfördes under 2016 på Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk i samarbete med NFH, Liu Malmsten och Handarbetets Vänners skola.

I guiden Slöjden är framtiden! Pdf, 2.7 MB. sammanfattas pilotprojektet 2013-2014.

Med stöd av Ungas Innovationskraft finansierades en utredning av Slöjdinkubator författad av Nätverkstan. Rapporten heter Ta bort allt som inte är häst Pdf, 2.2 MB..

Slöjdbusiness

Slöjdbusiness Pdf, 7.7 MB. är en manual som togs fram inom NFHs projekt Näringskonsulent/Företagsutvecklare 2011-2014.

Manualen vänder sig till dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business.

Den är avsedd att svara på frågor och väcka intresset för att växla upp något som idag är småskaligt men med en större potential.

Slöjdarens företagsguide

Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag – i bara tolv steg. Det finns många fördelar med att ha ett företag. Det gäller också den som kommer igång med en hobbyverksamhet.

Slöjdarens företagsguide togs fram 2012 som en guide för slöjdare som funderar på att starta eget företag.

Komma igång - slöjdarens företagsguide Pdf, 290.2 kB.

Verktyg - slöjdarens företagsguide Pdf, 351.6 kB.