Hållbart företagande

Ullfällrya, Ull SM 2019

Att hålla länge som företagare, att jobba med bra material och att göra det bästa utifrån dina förutsättningar. Det finns många aspekter på hållbart företagande. Här tar vi upp några av dem.

Hållbart företagande handlar om att göra val som håller över en lång tid. Oavsett om det handlar om att arbeta i material som är giftfria, lokala och återvunna, att ha en funktionell verkstad som inte sliter på kroppen eller få in så mycket intäkter att du kan ägna dig åt ditt slöjd- och hantverksföretagande. Ofta fokuserar vi på den miljömässiga delen men glömmer bort att det är du som är ditt företag och att du ska vara hållbar. 

För att göra ditt företagande lite bättre behöver du bestämma vilken del du vill börja att fokusera på, testa att göra förändringar och analysera om det fungerade. Ibland kan de tre aspekterna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet gå emot varandra. Om du exempelvis enbart fokuserar på en aspekt så kanske inte de andra aspekterna uppfylls. Att promenera till ett kursarrangemang är exempelvis bra ur miljösynpunkt, men du hinner inte göra så många jobb och har skavsår när du kommer fram så att du inte är en glad kursledare. Det är därför viktigt att hitta en balans som fungerar för dig. När du hittat sätt så kom ihåg att kommunicera vad du gör till kunder och samarbetsparter. Genom att du har ett schysst företag så hjälper du kunder att göra schyssta val. Och kanske inspirerar du kollegor att tänka till i sina arbeten.

I Globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats. finns 17 mål som ska vara uppfyllda år 2030. Globala målen kallas därför ibland för Agenda 2030. För att uppfylla dessa mål behöver små och stora företag bidra och troligtvis gör du redan det. Fundera gärna på hur du lägger upp ditt arbete i överensstämmelse med Globala målen: Fokuserar du på något speciellt mål eller delmål? På vilket sätt jobbar du med dessa mål? Vad i ditt arbete är problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv och hur kan du göra bättre?

Lär mer:
Slöjd håller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en hemsida framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor. Den innehåller information om olika material ur ett hållbarhetsperspektiv, tips på lagning och skötsel och även en idébank för skolor. 

Guide till ett hållbart företagande av verksamt.se Länk till annan webbplats. ger tips och frågor att fundera över för nystartade och befintliga företag.