Offerter och avtal

Foto Chris Liverani, Unsplash

Att tänka till i förväg - det är vad en gör när en skriver offerter och avtal. Det ger både dig som slöjd- och hantverksföretagare och din kund trygghet. Ni vet båda vad ni har kommit överens om. 

Offert

En offert skriver du för att specificera en vara eller tjänst som du kan erbjuda till en kund under en viss tid och till ett visst pris. Det är ett sätt för kunden att både förstå vad du kan erbjuda och hur du har räknat på varan eller tjänsten. 

Det finns vissa saker som du alltid bör ha med i en offert. Det är en beskrivning av varan/tjänsten, pris per styck eller per timme samt ett totalpris, momssats, tid för leverans, villkor för leverans och betalning. Skriv också ner hur länge offerten är giltig. 

Här finns en mall att utgå från när du ska skriva en offert. Du kan även lägga till egna delar beroende på den tjänst eller vara som du erbjuder.

Offertmall

Avtal

Att skriva avtal är viktigt för att alla parter ska veta vad ni har kommit överens om. Även om muntligt avtal gäller så kan det uppkomma situationer då ni inte är säkra på vad ni har avtalat muntlig, därför är det bättre att ha överenskommelser skriftliga. 

Att skriva ett avtal är också ett sätt att diskutera igenom vad som är viktigt för båda parter, det handlar om ersättning för utfört jobb men även vad som händer som du som slöjdare eller hantverkare blir sjuk och inte kan genomföra uppdraget eller om tex en kurs blir inställd på grund av för få anmälda. 

Vi vet att det finns en avtalsbrist inom slöjdbranschen vilket gjorde sig påmint under coronapandemin då det var svårt för slöjdare som fått sina uppdrag inställda att få ersättning från staten. Det är ännu en anledning till att skriva avtal för jobb och uppdrag. 

Om du gör jobb för offentlig sektor så som kommun eller region så brukar de ha sina egna avtalsmallar. Även studieförbund kan ha egna avtal även om det inte är standard hos alla. 

Här finns en mall att utgå från när du ska skriva ett avtal.

Avtalsmall

Om uppdraget du ska göra känns för litet för att skriva ett avtal så kan du ändå skriva ett mail där du sammanfattar vad ni har kommit överens om och sedan be uppdragsgivaren att bekräfta att det stämmer. Då finns ett dokument att gå tillbaka till om det skulle behövas. 

MU-avtalet

MU-avtalet Länk till annan webbplats. står för Medverkans- och Utställningersättning och syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av verk i deras ägo. Enligt MU-avtalet ska en arrangör av en tillfällig utställning betala utställningsersättning till upphovspersonen när verk som är i dennes ägo visas för allmänheten eller en större sluten krets. Detta gäller även slöjd. MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering. Se mer på Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats.