Hållbara evenemang

Om du arrangerar evenemang så som kurser, festivaler och seminarier så finns det mycket som du kan göra för att minska den miljömässiga påverkan. Och om du är anlitad på evenemang som slöjdare, kursledare eller föreläsare kan du också påverka genom att fråga hur arrangören kommer att arbeta med hållbarhet.

Här kommer några tips på vad du kan göra:

  • Prata om hållbarhet i planeringen och se till att alla arrangörer och medverkande vet om att evenemanget har en hållbarhetsprofil.
  • Välj en plats som går att ta sig till med kollektivtrafik och en tid som är anpassad efter hur tåg och bussar går. Uppmana deltagarna att åka kollektivt eller att samåka.
  • Samarbeta med lokala aktörer för mat, material och liknande.
  • Använd miljövänliga material och produkter som är återvinnings- eller återbrukbara.
  • Använd inte engångsartiklar.
  • Sopsortera och se till att det finns tillräckligt med kärl för sopsortering.
  • Välj närproducerad, ekologisk och vegetarisk mat.
  • Servera inte vatten på flaska.
  • Sprid information digitalt, undvik tryckt material som foldrar och program.
  • Berätta hur ni arbetar med hållbarhet för deltagarna och för media som inspiration för fler.

Lär mer:
Guide för hållbara evenemang Länk till annan webbplats. från Stockholms stad